Unge Event.JPG

Raptus udvalget bliver til Unge Event udvalget

    Målsætningen for udvalgets arbejde er stadig at lave gode arrangementer for unge over 16 år, men under nyt navn.

    Idéen med navneændringen er at gøre det mere tydeligt, hvad der sker for unge.

    Events kan være alt fra en klatretur, til en foredrags- og debataften eller et koncertarrangement.

    Læs mere om Unge Events i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten på facebooksiden.

    Har du gode idéer, er du altid velkommen til at kontakte udvalget. Skriv til distriktskonsulenten på hv@kfum-kfuk.dk.