Stormøde.png

Indkaldelse til Stormøde 2017

  Den 24. oktober er der Stormøde i distrikt Trekanten. I år starter vi kl. 18.00 med at spise sandwich sammen.

  Mødet foregår i år i Thyregod og starter kl. 19.00. Men der bliver som nævnt mulighed for at komme allerede kl. 18.00 til fælles aftensmad. 

  Forslag, der ønskes behandlet på stormødet, sendes til formanden for det koordinerende udvalg senest 6 uger før stormødet på viktorlindholm@hotmail.com.

  Forslag med et samlet økonomisk omfang på mere end 10.000,- kr. skal tillige følges af et budget. Såvel forslag som budget skal distribueres med den endelige dagsorden.

  Senest 2 uger før stormødet udsendes dagsorden til distriktets foreningsformænd og offentliggøres her på siden. 

  Se hele indkaldelsen og de dokumenter der senere bliver lagt op her.