Stormødet for 2020 er rykket til d. 25. maj 2021 kl. 19.00.

Vel mødt til en spændende aften, hvor vi. bl.a. skal have valgt et nyt medlem til Koordinerende udvalg og høre nyt fra Landsmødet.

Se indbydelse, dagsorden, budget m.v. her.